کارگر

روزکارگربه همه کارگران درستکار وشرافتمند وزحمتکش وقانع ایران که ازجان ودل کارمی کنند مبارک باد امیدوارم حقشان آنطوریکه سزاوارهستند به دستشان برسد0
/ 0 نظر / 15 بازدید

یارانه

شعر : یارانه جیزه یارانه جیزه --------------------------------------------------------------------------------     برو نـــون در بیار، یــارانه آبـه   همه اینها مثـــال یک سرابـــه   خیال کن هر چه دیدی توی خوابه   اگر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
بهمن 92
1 پست
دی 92
12 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
19 پست
اسفند 91
49 پست
بهمن 91
15 پست
دی 91
114 پست
آذر 91
35 پست
تبریک
4 پست
پدر
1 پست
علی
4 پست
میلاد
2 پست
معلم
1 پست
احترام
1 پست
سازنده
1 پست
شرافتمند
2 پست
قانع
2 پست
درستکار
1 پست
زحمت_کش
1 پست
گل
1 پست
مبارک
5 پست
مسلمانان
4 پست
حلول
2 پست
مهرومه
1 پست
خیال
2 پست
نون
1 پست
جیزه
1 پست
سرابه
1 پست
فلسفه
1 پست
آزاد
1 پست
گلها
1 پست
مروارید
1 پست
خردمند
1 پست
مشاورت
1 پست
سجایا
1 پست
نجرمه
1 پست
عشق
6 پست
محبت
4 پست
صداقت
2 پست
گذشت
1 پست
زیارت
1 پست
والدین
1 پست
ارث
1 پست
عترت
1 پست
بی_عفتی
1 پست
فردوس
1 پست
پاکدامنی
1 پست
مئومنان
1 پست
ذکات
1 پست
وظیفه
1 پست
طلا
1 پست
سکه
2 پست
دلار
2 پست
یورو
1 پست
کار
1 پست
حلال
2 پست
لقمه_نان
1 پست
قیمت
2 پست
پول
2 پست
زمستان
1 پست
صدقه
1 پست
مردفقیر
1 پست
خداوند
4 پست
قدرت
1 پست
بی_صدا
1 پست
خدا
4 پست
مادر
6 پست
اقبال
1 پست
نبی_اکرم
1 پست
پدررم
1 پست
شهادت
6 پست
امام_رضا
4 پست
محمدحسین
2 پست
رحلت
3 پست
مال
2 پست
انحراف
1 پست
حسین
3 پست
ماندلا
1 پست
نور
1 پست
کمال
1 پست
غفار
1 پست
جبار
1 پست
غدیر
1 پست
خم
1 پست
کوه
2 پست
کاسه
1 پست
هموار
1 پست
عید
2 پست
قربان
1 پست
فطر
1 پست
زهرا
1 پست
تسلیت
4 پست
حضرت_علی
1 پست
عالم
1 پست
مرگ
2 پست
حادثه
1 پست
احتضار
1 پست
سرا_سیمه
1 پست
قرآن
5 پست
زمضان
1 پست
ت
1 پست
بعثت
1 پست
امامت
1 پست
شکر
1 پست
کفران
1 پست
فقر
2 پست
لب_خند
1 پست
حماقت
1 پست
بی_عرضگی
1 پست
رحمت
2 پست
شرافت
2 پست
ایثار
1 پست
وجدان
2 پست
ایمان
3 پست
بهشت
1 پست
شایسته
1 پست
صبر
2 پست
نماز
3 پست
خاشعان
1 پست
باطل
1 پست
حق
1 پست
کتمان
1 پست
پرستش
1 پست
پرهیزکار
1 پست
روزی
1 پست
انفاق
1 پست
هدایت
1 پست
امام_علی
3 پست
حرم
1 پست
مولا
1 پست
مرقد
1 پست
حج
1 پست
همبستگی
1 پست
سرنوشت
1 پست
عبرت
2 پست
ظالمان
1 پست
تولد
1 پست
جوک
1 پست
باکری
1 پست
سمیعی
1 پست
نیلوفر
2 پست
دریا
2 پست
پیچک
1 پست
شاهرودی
1 پست
یزدی
1 پست
پیروزی
1 پست
تراختور
2 پست
درآمد
1 پست
کم_کاری
1 پست
باغ
1 پست
آشفتگی
1 پست
قیمتها
1 پست
آژارتمان
2 پست
ریاضی
1 پست
غلط
1 پست
پنچر
1 پست
اندیشه
2 پست
افکار
1 پست
احساس
2 پست
کلمه
2 پست
میمون
1 پست
اصالت
1 پست
تسلیم
1 پست
آرامش
1 پست
انرژی
1 پست
هستــی
1 پست
اوج
1 پست
نشاط
1 پست
بی_نیازی
1 پست
ایران
2 پست
ملت
1 پست
خوشوقت
1 پست
طواف
1 پست
پسرم
1 پست
هجران
2 پست
ظفرم
1 پست
مینیاتور
1 پست
قرابیه
1 پست
سوجوخ
1 پست
دوچرخه
2 پست
هتل
1 پست
اعمال
1 پست
شکست
1 پست
قدرشناس
1 پست
مشگلات
1 پست
ستاره
1 پست
آفتاب
4 پست
کهکشان
1 پست
دلنواز
1 پست
خواب
1 پست
واقعیت
1 پست
زندگی
1 پست
خدایا
1 پست
حصار
1 پست
منتظر
1 پست
دلتنگ
2 پست
نامهربان
1 پست
طوانی
1 پست
گریه
3 پست
صبوری
2 پست
اشگ
2 پست
قلب
1 پست
مهر
1 پست
فداکـاری
1 پست
حمایت
1 پست
بردباری
1 پست
زنده
2 پست
نگاه
2 پست
نسیم
2 پست
پونه
2 پست
چهره
1 پست
باران
1 پست
جهان
1 پست
زن
2 پست
سالمندان
1 پست
کودکانه
1 پست
عاشقی
1 پست
خیس
1 پست
صعف
1 پست
حکایت
1 پست
آزادگی
1 پست
غمت
1 پست
گور
2 پست
خاک
2 پست
خال
1 پست
ترک
1 پست
پیوند
1 پست
ناهموار
1 پست
مشگل
1 پست
جنگل
1 پست
گیسو
1 پست
شاد
1 پست
خرم
2 پست
کشتی
1 پست
قهرمانان
1 پست
زیبا
1 پست
عاشورا
1 پست
خستگی
1 پست
اسیر
2 پست
نعشگی
1 پست
لبخند
1 پست
نامردی
1 پست
عاقل
1 پست
جنون
1 پست
بیکاری
1 پست
عناصر
1 پست
تعقل
1 پست
استنباط
1 پست
استدلالی
1 پست
مرد
2 پست
عصبانیت
1 پست
بنزین
1 پست
اتومبیل
1 پست
نان
1 پست
کما
1 پست
پرستوئی
1 پست
امامان
1 پست
معده
1 پست
پالایش
1 پست
قطعه
1 پست
متوفی
1 پست
شیرینی
1 پست
میوه
1 پست
نوشیدنی
1 پست
تالار
1 پست
بسیج
1 پست
سپاه
2 پست
کربلا
2 پست
عزا
1 پست
دیوانه
1 پست
احمق
1 پست
لال
1 پست
گدا
1 پست
کر
1 پست
ثابتی
1 پست
تورم
1 پست
یارانه
1 پست
مقصر
1 پست
سرما
1 پست
لباس
1 پست
کهنه_کار
1 پست
هاشمی
3 پست
شیعه
1 پست
مرتد
1 پست
نواصب
1 پست
آب
1 پست
غفلت
1 پست
کرامت
1 پست
عقوبت
1 پست
ارزش
1 پست
انتخابات
1 پست
بهار
1 پست
ظهور
1 پست
خشونت
1 پست
صراحت
1 پست
شفافیت
1 پست
مخرومان
1 پست
شوروی
1 پست
انگلستان
1 پست
رفراندوم
1 پست
آقای_شاه
1 پست
مهدویت
1 پست
تحجر
1 پست
تجدد
1 پست
رحیمی
1 پست
دانشچو
1 پست
نیک_زاد
1 پست
انتقاد
1 پست
تریبون
1 پست
دخانیات
1 پست
عراقی
1 پست
انواری
1 پست
غم
1 پست
بغض
1 پست
غصه
1 پست
هلول
1 پست
عبادت
2 پست
نیکی
1 پست
امانت
1 پست
اطاعت
1 پست
یحیی
1 پست
ارحام
1 پست
نوربصر
1 پست
توکل
1 پست
لیلا
1 پست
سخن
3 پست
شعرم
1 پست
بابا
1 پست
اهل_بیت
1 پست
وحی
1 پست
پیامبر
1 پست
مصیبت
1 پست
عمر
2 پست
زندگانی
1 پست
فریبا
1 پست
غربت
1 پست
رعنا
1 پست
بافهم
1 پست
بادین
1 پست
یزدان
1 پست
لعیا
1 پست
سرشگ
1 پست
جگرسوز
1 پست
پیشرفت
1 پست
ستایش
1 پست
الهی
3 پست
کتاب
3 پست
عاقلان
1 پست
امیرحسین
1 پست
سکوت
1 پست
محمد
1 پست
گویا
1 پست
مهدی
2 پست
روح
1 پست
دلشاد
1 پست
ثمری
1 پست
1 پست
فانی
1 پست
حیات
2 پست
آقازاده
1 پست
سیر
1 پست
طمع
1 پست
لقمه
1 پست
دل
2 پست
یارب
1 پست
مولود
1 پست
وهاب
1 پست
علم
1 پست
سبحان
1 پست
نطق
1 پست
بصر
1 پست
بلبل
2 پست
صفا
1 پست
عارفه
1 پست
جوانی
2 پست
گوارا
1 پست
تقلا
1 پست
زهره
1 پست
پیری
1 پست
درس
2 پست
گوزل
1 پست
سلمان
1 پست
ذالفقار
1 پست
کبوترحرم
1 پست
دلبر
1 پست
یار
1 پست
شوق
1 پست
زینب
2 پست
عباس
1 پست
حیدر
1 پست
معرفت
1 پست
مخلص
1 پست
بی_مظری
1 پست
سرزنش
1 پست
خوش_منش
1 پست
لج_بازی
1 پست
تجارت
1 پست
سیاست
2 پست
ثروت
1 پست
حساب
1 پست
حرام
1 پست
حساس
1 پست
افسونگر
1 پست
ادعا
1 پست
لحظاتی
1 پست
خورشید
1 پست
موی
1 پست
سولماز
1 پست
الله
2 پست
یاد
1 پست
دفتر
1 پست
عطا
1 پست
فریاد
2 پست
دشمن
2 پست
کینه
2 پست
خروشان
1 پست
حماسه
1 پست
سترگ
1 پست
صفین
1 پست
رخسار
1 پست
یاسمن
1 پست
خرمی
1 پست
عنبرین
1 پست
سرور
1 پست
سالار
1 پست
زورگیری
1 پست
خاموش
1 پست
چراغ
1 پست
سارق
1 پست
فاطمه
1 پست
سجاد
1 پست
پاکستان
1 پست
سوره
1 پست
قیام
1 پست
لله
1 پست
آلاله
1 پست
طاهر
1 پست
آسمانها
1 پست
خونین
1 پست
صورت
1 پست
سمندر
1 پست
جوانان
1 پست
اعتیاد
1 پست
پسر
1 پست
عروس
1 پست
جگر
1 پست
مدینه
1 پست
جده
1 پست
سوغاتی
1 پست
حمد
1 پست
توفیق
1 پست
جم
1 پست
نوعروس
1 پست
سپاس
1 پست
شیر
1 پست
موش
1 پست
حقر
1 پست
وفا
3 پست
فراق
2 پست
صاف
2 پست
بی_آبی
1 پست
نیزه
1 پست
عشقبازان
1 پست
دین
1 پست
شریعتی
1 پست
مزد
1 پست
زور
1 پست
نخوت
1 پست
کبر
1 پست
آزادی
2 پست
استقلال
1 پست
جان
2 پست
غرق_خون
1 پست
وطن
2 پست
حب
1 پست
زحمت
1 پست
بیچاره
1 پست
خون_جگر
1 پست
عاشق
2 پست
دمی
1 پست
قدمی
1 پست
مملکت
1 پست
الناز
1 پست
بالام
1 پست
دیلیمدی
1 پست
گولومدی
1 پست
دلهره
1 پست
عروسی
1 پست
زفاف
1 پست
قاری
1 پست
کفن
1 پست
غسال
1 پست
خسیس
1 پست
ناکام
1 پست
گرانی
1 پست
تمسخر
1 پست
اقرار
1 پست
اسباب
1 پست
دولت
1 پست
کلک
1 پست
ستم
1 پست
مهلکه
1 پست
عمل_دماغ
1 پست
امام
1 پست
دروغ
1 پست
سنت
1 پست
مقام
1 پست
درد
1 پست
بیکار
1 پست
حکمت
1 پست
جنایت
1 پست
مجلس
2 پست
مقدس
1 پست
دفاع
1 پست
حسن_آباد
1 پست
موبایل
1 پست
سیگار
1 پست
نوبت
1 پست
بوق
1 پست
اخلاق
1 پست
زشت
1 پست
دوزخ
1 پست
عناد
1 پست
شخصیت
1 پست
انسانیت
1 پست
حرف
2 پست
موترسوار
1 پست
جالب
1 پست
فروشگاه
1 پست
یلدا
1 پست
هندوانه
1 پست
اختلاف
1 پست
جواب
1 پست
های
1 پست
آیات
1 پست
حدیث
1 پست
روایت
1 پست
قمه_زدن
1 پست
دسته_گل
1 پست
سایه
1 پست
درخت
1 پست
هیزم_شکن
1 پست
تکذیب
1 پست
سخنرانی
1 پست
دانا
1 پست
توانا
1 پست