معلم

روزمعلم 0برای معلیمن بزرگوار 0وصبور وقانع 0وشرافتمند کشور عزیزمان ایران مبارک باد0

معلمین سازنده فردای این کشورند 0معلمین قابل ستایشند0 معلمین رااحترام کنیم واجر ومزد آنها پیش خداست 0خداوند یار ویاورشان باشد0

/ 0 نظر / 15 بازدید