کلمات

کلمه ها بر احساسها و اندیشه ها تاثیر می‌گذارند.
احساسها بر افکار وکلمه ها مؤثرند.
اندیشه‌ها بر کلمه‌ها و احساسها تاثیر می‌گذارند.

بگوییم :  از اینکه وقت خود را در اختیار  من گذاشتید متشکرم.
نگوییم : ببخشید که مزاحمتان شدم.

 بگوییم : در فرصت مناسب کنار شما خواهم بود.
نگوییم : گرفتارم.

 بگوییم : راست می‌گی؟ راستی؟
نگوییم : دروغ نگو.

 بگوییم :  خدا  سلامتی بده.
نگوییم :  خدا بد نده.

 بگوییم : هدیه برای شما.
نگوییم :  قابل ندارد.

 بگوییم : با تجربه شده.
نگوییم :  شکست خورده.

 بگوییم: قشنگ نیست.
نگوییم : زشت است.

 بگوییم: خوب هستم.
نگوییم: بد نیست.

 بگوییم : مناسب من نیست.
نگوییم : به درد من نمی‌خورد.

 بگوییم : با این کار چه لذتی می‌بری؟
نگوییم : چرا اذیت می‌کنی؟

 بگوییم : شاد و پر انرژی باشید.
نگوییم : خسته نباشید.

 بگوییم: من.
نگوییم: اینجانب.

 بگوییم: دوست ندارم.
نگوییم: متنفرم.

 بگوییم: آسان نیست.
نگوییم: دشوار است.

 بگوییم : بفرمایید.
نگوییم : در خدمت هستم.

 بگوییم : خیلی راحت نبود.
نگوییم : جانم به لبم رسید.

 بگوییم : مسئله را خودم حل می‌کنم.
نگوییم : مسئله ربطی به تو ندارد.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید