پدر

امروزیاد کلام مرحوم پدرم افتادم0که به من فرمود همیشه ماه ربیع الاول راگرامی بدارهرجندتمام ماههای پزوردگار متعال عزیز وزیباست0آن مرحوم درسال 1373به رحمت حق تعالی پیوست0

/ 0 نظر / 8 بازدید