اقبال لاهوری

هرکه پیمان باهوالموجود بست         گردنش ازقید هر معبود رست

/ 1 نظر / 9 بازدید
مرضیه

ساحل افتاده گفت: "گرچه بسی زیستم هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم" موج ز خود رفته ای، تیز خرامید و گفت: "هستم اگر میروم، گر نروم نیستم" سلامت و سرزنده باشید