بوی مرگ

آدمی بوی مرگ راکه می شنوذ صمیمی میشود

بربستر احتضارهرکسی خودش است

وحشت مرگ اورا چنان سراسیمه میسازدکه مجال تظاهر نمی ماند

حادثه چنان بزرگ است که بزرگان همه کوچک میشوند

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
Lidoma

سلام دوست من.وب زيبايي داري.اگه وقت کردي به وب منم سر بزن و نظرتو مطرح کن. ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌