# خیال

یارانه

شعر : یارانه جیزه یارانه جیزه --------------------------------------------------------------------------------     برو نـــون در بیار، یــارانه آبـه   همه اینها مثـــال یک سرابـــه   خیال کن هر چه دیدی توی خوابه   اگر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

خیال

ازخیال تاواقعیت چقدرفاصله است. من پانزده سال ازوافعیت دوربودم. خوشحال بودم که زندگی خوبی دارند. اماهمه خواب بود وخیال.
/ 1 نظر / 2 بازدید