یارانه

شعر : یارانه جیزه

یارانه جیزه

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

برو نـــون در بیار، یــارانه آبـه

 

همه اینها مثـــال یک سرابـــه

 

خیال کن هر چه دیدی توی خوابه

 

اگر داری تو حتی یک خـــرابه

 

عزیزم دس نزن یارانه جیـــزه

 

گزینه های دولت ، روی میــزه

 

تو مصرف را بکاه و پول کم ده

 

به روی مبل میلیونی تو لم ده

 

به موشای خیابونی تو سم ده

 

مسیر زندگی رو پیچ و خم ده

 

عزیزم دس نزن یارانه جیـــزه

 

گزینه های دولت ، روی میــزه

 

نمــاید سعی دولت تا شوی شاد

 

که بــوم و برزن تو گردد آبــاد

 

مکن از این گرونی داد و فریــاد

 

تو بسپار این سخن همواره در یاد

 

عزیزم دس نزن یارانه جیـــزه

 

گزینه های دولت ، روی میــزه

 

عزیــزم عرصه را هرگز نکن تنگ

 

که تیرت میخوره یک روز بر سنگ

 

مگو با  انصــرافت می شـوی لنگ

 

که از فکرش بناگه می شوی منگ

 

عزیزم دس نزن یارانه جیـــزه

 

گزینه های دولت ، روی میــزه

 

خدا روزی رسونه ،  از چه نالی ؟

 

نظر کن بر فقیـران سومــالی

 

نه مِلکی باشد اونها رو نه مالی

 

تو کاری کن که گویندت با حالی

 

عزیزم دس نزن یارانه جیـــزه

 

گزینه های دولت ، روی میــزه

 

/ 0 نظر / 10 بازدید